Share Action tạo hiệu ứng tranh sơn dầu nghệ thuật

ThuanAnh

Tích cực
Action vẽ tranh bằng tranh màu nước là hành động rất hữu ích. Hai phiên bản ATN (dành cho phiên bản CS & CC) với hiệu ứng màu và hiệu ứng màu không giới hạn. Tùy chọn màu có thể chỉnh sửa. Tùy chọn lớp có thể chỉnh sửa. Trang trí hoàn hảo. Hướng dẫn trợ giúp hữu ích và hướng dẫn video hữu ích.

MB7hT2Z.jpg

jbHvcBE.jpg

xGXGPsL.jpg

sZwTC7z.jpg

eGJn147.jpgVideo hướng dẩn:Download:

 
Back
Bên trên