30 ví dụ về Website 3D tuyệt vời dành cho Designer

3d-website-designs.jpgBạn đã sẵn sàng đắm chìm trong nguồn cảm hứng 3D đỉnh cao? Những thiết kế trang web 3D tuyệt vời này sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình đáng kinh ngạc!

1. Le-lab.io

modern-monochrome-website-design-with-3D-graphics.jpg

2. Robinpayot.com

abstract-web-design-with-3d-concept.jpg

3. Cecraft.io

futuristic-technology-website-design-example-dark-theme-3D-graphics.jpg

4. Microwaver59.com

interactive-website-with-3D-game.jpg

5. Ujjwalagarwal.com

creative-web-design-with-3d-monkey-graphics.jpg

6. Lejardin.pha5e.com


amazing-3D-website-example-with-nature-and-bee.jpg

7. Choochooworld.com

3D-city-design-on-website-.jpg

8. Controleur.ca

modern-ui-ux-design-example-with-3d-graphics.jpg

9. Spacers.wannathis.one

cute-3d-models-presented-in-website-design.jpg

10. https://thdigi.net/


upload_2022-12-19_20-18-44.png

11. Atmos.leeroy.ca

creative-pastel-color-3d-infographic-website.jpg

12. Youmeme.io

creative-web-design-idea-with-animated-3d-dog-model-on-background.jpg

13. Panasonic.biz

3D-home-inetrior-space-in-website-modern-ux-ui-example.jpg

14. Exxonmobil.com

great-example-of-website-with-3D-presentation.jpg

15. Blockchains.com

great-3d-css-animation-in-website-design.jpg

16. Swell.ripple.com

amazing-website-with-3d-illustrations.jpg

17. Oppo.com

great-example-of-3D-graphics-used-in-website-design.jpg

18. Savicmotorcycles.com

3D-bike-model-used-in-website-parallax.jpg

19. Exp-gemini.lusion.co

great-example-of-website-with-3d-space-car-concept.jpg

20. Madbox.io

colorful-3D-website-inspirational-example.jpg

21. Annoyingmuseum.zendesk.com

cool-website-design-with-3d-movement.jpg

22. News.microsoft.com

abstract-and-creative-3d-website-concept-by-Microsoft.jpg

23. Exelentex.com

minimalist-website-design-with-3d-images.jpg

24. Covidpinata.ooo

funny-3d-website-examples.jpg

25. Mont-saint-michel-3d.website

really-useful-website-with-3d-user-interface.jpg

26. Threejs-journey.com

website-with-3d-graphics-in-cartoon-style.jpg

27. Pinecraft.sennep.com

website-idea-with-great-interactive-3d-design.jpg

28. Family.ikea.es

IKEA-website-campaign-with-3d-animation.jpg

29. 3Dweblab.com

3d-vitrual-reality-website-design-example.jpg

30. Doesbook.kr

cartoony-child-website-with-3d-graphics-and-movements.jpg

Đây là 30 trang web được tạo bởi các nhà thiết kế và phát triển 3D cực kỳ tài năng và khéo léo, 30 thiết kế trang web hấp dẫn này có lẽ là một trong những ví dụ thiết kế trang web 3D tốt nhất mà chúng tôi từng thấy.

By Lyudmil Enchev


 
Back
Bên trên