Quick Tip 16 Color Palette Gradient "sáng tạo" Dành Cho designer - Siêu Nhân Designer


Gradient là sự pha trộn màu sắc, tạo sự chuyển đổi dần dần từ màu này sang màu khác.

Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay tự tạo những bảng màu gradient nhưng vẫn chưa ưng ý thì tham khảo 16 Color Palette Gradient dưới đây nhé:

EASTERN BLUE WATER LEAF & EASTERN BLUE SUBMARINE​
Mã màu HEX EASTERN BLUE WATER LEAF: #18A5A7 -> #BFFFC7

Mã màu HEX EASTERN BLUE SUBMARINE: #18A5A7 -> #B6C0C5BLUE ZODIAC SUBMARINE & BLUE ZODIAC LAVENDER​
Mã màu HEX BLUE ZODIAC SUBMARINE: #112D60 -> #B6C0C5

Mã màu HEX BLUE ZODIAC LAVENDER: #112D60 -> #DD83E0LAVENDER ROSE OXFORD BLUE & NIAGARA SLEPTIC​
Mã màu HEX LAVENDER ROSE OXFORD BLUE: #FDABDD -> #374A5A

Mã màu HEX NIAGARA SLEPTIC: #05999E -> #CBE7E3RONCHI CELLO & LIGHT YELLOW AND BROWN​
Mã màu HEX RONCHI CELLO: #EECC51 -> #203C58

Mã màu HEX LIGHT YELLOW AND BROWN: #FFE998 -> #57370DBLUE AND LIGHT BLUE & PINK AND BLUE
Mã màu HEX BLUE AND LIGHT BLUE: #353A5F -> #9EBAF3

Mã màu HEX PINK AND BLUE: #FF3E9D -> #0E1F40LIGHT PINK AND DARK PURPLE & ORANGE AND LIGHT YELLOW
Mã màu HEX LIGHT PINK AND DARK PURPLE: #EF88BB -> #291850

Mã màu HEX ORANGE AND LIGHT YELLOW : #FFB330 -> #FFFCCEORANGE & RED AND PINK
Mã màu HEX ORANGE: #D06814 -> #FFCDB2

Mã màu HEX RED AND PINK: #E90000 -> #FAA6FFRED & MINT AND GREEN
Mã màu HEX RED: #E21C34 -> #500B28

Mã màu HEX MINT AND GREEN: #CCFFAA -> #1E5B53
 
Back
Bên trên