Web Development Class

Để công việc dễ dàng hơn, Designer chúng ta hay học thêm Coding, khóa học này chỉ trong vòng 1 tháng.
Một Designer có công cụ lập trình trong tay, những thứ bạn đã vẽ ra trong đầu bấy nay, chính bạn có thể biến nó thành hiện thực. Lập trình mang đến chúng ta cơ hội biến điều không thể thành có thể, chính ta là người hùng của chính mình làm ra điều mà người ta chỉ xua tay bảo rằng chẳng bao giờ có thể xảy ra.
Trong vòng 4 tuần, các bạn sẽ được thực hành 3 dự án thực tế, giúp các bạn hiểu bài nhanh hơn.
Link lớp học: http://codecampvn.me/bootcamps
 
Back
Bên trên