Vườn đẹp cho khách sạn

tranhuy

Newbie
Cổng vào với nhiều hình khối bất đối xứng, thể hiện một nét độc đáo của sân vườn này.
Theo tiếp trên đường vào một bức tranh gốm nghệ thuật đặc sắc dẫn lối khách vào khách sạn...
Và còn nhiều nét đặc biệt nữa. Hãy cùng xem những điểm độc đáo này:

BLGOI_xz0Ur-xJDQbOSxG5ukPtkJGRfyp7KbFjWV9Mp7K41Sop00OUPK03IvrTuoYsgx-DlrHAzKFybAqJQRdtRtbn04Xh5n-A-c=w800-h450-rw-no

v6hZQiCY85kHPjL_HJJp7oWf7cSuSw-_h697ouyTJgJwBS9PRIyLdN8ij_1NLIZEOY5VeOLhc4JqQNzM4rSwLsvCqZJQMOA9UrRL=w800-h450-rw-no

IHL9zOqjI33a1aceLm0mX_-nkBnU2RM_F8DD_bklwSO8z7ciWBx6cTdeiUH-ozbRaI6WT4Xu6I0N_3nzHKX9ITgWM3znLK898kii=w800-h450-rw-no

 
Back
Bên trên