Visual Hierarchy trong thiết kế: Hướng dẫn cho Designer

Trong lĩnh vực thiết kế, Visual Hierarchy (thứ tự hình ảnh) là một khái niệm quan trọng giúp thiết kế trở nên hấp dẫn và dễ hiểu cho người sử dụng. Visual Hierarchy định hình cách mà các yếu tố trực quan trong một thiết kế được sắp xếp và tổ chức để tạo ra một trải nghiệm hợp lý và hướng dẫn người xem qua thông điệp chính. Bài viết này sẽ trình bày những nguyên tắc cơ bản của Visual Hierarchy mà các Designer nên biết để áp dụng vào công việc của mình.

earth-day-illustration-3d-craft-cute-style-landscape-wool-style-knitting-art-cute (1).jpg

1. Kích thước và vị trí​

Sử dụng kích thước và vị trí để tạo ra sự phân biệt giữa các yếu tố trong thiết kế. Các yếu tố quan trọng và quan trọng hơn nên được làm to hơn và đặt ở vị trí trung tâm hoặc vị trí mà mắt người xem dễ tiếp cận. Điều này giúp thu hút sự chú ý và tạo nên một trật tự trong bố cục thiết kế.

2. Màu sắc​


earth-day-illustration-3d-cute-style-landscape-cute-craft-knitting-style (1).jpg

Sử dụng màu sắc để tạo ra sự tương phản và phân biệt giữa các phần tử. Màu sắc sáng và tươi sẽ thu hút sự chú ý hơn so với màu sắc tối và nhạt. Sử dụng màu sắc đặc biệt cho những yếu tố quan trọng để làm nổi bật chúng và gắn kết thông điệp chính.

3. Độ tương phản​

Sử dụng độ tương phản để làm nổi bật các yếu tố và tạo ra sự khác biệt. Đối sánh một yếu tố sáng với nền tối, hoặc một yếu tố tương phản cao với một nền màu đồng nhất, sẽ giúp nó nổi bật và thu hút sự chú ý.

4. Kiểu chữ​

Chọn các kiểu chữ phù hợp để thể hiện sự ưu tiên và sự quan trọng của các yếu tố. Kiểu chữ lớn và đậm thường được sử dụng cho những yếu tố quan trọng, trong khi kiểu chữ nhỏ và mỏng được sử dụng cho các yếu tố phụ hơn.

5. Khoảng cách​

Sử dụng khoảng cách để tạo ra sự tách biệt và tổ chức giữa các yếu tố. Khoảng cách giữa các phần tử giúp người xem nhận biết được những mối quan hệ và sự phân chia giữa chúng.

6. Sử dụng hướng dẫn hình ảnh​

Sử dụng các mũi tên, dấu chấm, các yếu tố hướng dẫn hình ảnh để chỉ định sự di chuyển và quan hệ giữa các phần tử. Điều này giúp người xem dễ dàng điều hướng và hiểu rõ hơn về cấu trúc của thiết kế.

7. Thứ tự đọc​

Hiểu rõ thứ tự đọc và sự ưu tiên của người sử dụng khi tiếp cận thiết kế. Đặt các yếu tố quan trọng ở vị trí mà người xem dễ thấy và dễ tiếp cận đầu tiên, sau đó là các yếu tố phụ và chi tiết.

cute-trees-knitting-colorful-kids-education.jpg

Visual Hierarchy (thứ tự hình ảnh) trong thiết kế là một công cụ quan trọng giúp người sử dụng hiểu và tương tác với thiết kế một cách dễ dàng. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc cơ bản như kích thước, vị trí, màu sắc, độ tương phản, kiểu chữ, khoảng cách, hướng dẫn hình ảnh và thứ tự đọc, Designer có thể tạo ra những trải nghiệm thiết kế hấp dẫn và dễ hiểu cho người xem.
 
Back
Bên trên