Tuyển chọn Preset dành ảnh cưới màu tây dành cho Lightroom

Đây là tuyển chọn những Preset màu chuyên nghiệp dùng để xử lý hình ảnh cưới với các tone màu tinh tế và hiện đại theo phong cách châu Âu.

Gói này chứa 7 Preset màu chính và rất nhiều Toolkit hổ trợ cho hình ảnh.

Preset-Anh-Cuoi.jpg

Một số ảnh Trước và Sau (Kéo thả để quan sát kỹ):

[bimg]2592|2591[/bimg]
[bimg]2594|2595[/bimg]
[bimg]2596|2597[/bimg]

Tải xuống:

 

Đính kèm

 • ginninderry-homestead-wedding-lightroom-preset-example-03-1.jpg
  ginninderry-homestead-wedding-lightroom-preset-example-03-1.jpg
  410.7 KB · Lượt xem: 5
 • ginninderry-homestead-wedding-lightroom-preset-example-03-2.jpg
  ginninderry-homestead-wedding-lightroom-preset-example-03-2.jpg
  394.5 KB · Lượt xem: 4
 • autumn-model-shoot-wedding-lightroom-preset-example-03-1.jpg
  autumn-model-shoot-wedding-lightroom-preset-example-03-1.jpg
  383.4 KB · Lượt xem: 4
 • autumn-model-shoot-wedding-lightroom-preset-example-03-2.jpg
  autumn-model-shoot-wedding-lightroom-preset-example-03-2.jpg
  359.9 KB · Lượt xem: 3
 • blue-mountains-elopement-lightroom-preset-example-03-2.jpg
  blue-mountains-elopement-lightroom-preset-example-03-2.jpg
  342.6 KB · Lượt xem: 4
 • blue-mountains-elopement-lightroom-preset-example-03-1.jpg
  blue-mountains-elopement-lightroom-preset-example-03-1.jpg
  371.8 KB · Lượt xem: 7
 • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên