Thiết kế Poster burger cho nhà Hàng

Mình là Minh Tiến. Mình xin chia sẻ bài thiết kế Poster Burer, đây là tập mẫu hứng mình làm, Hy vọng nó sẽ một phần nào đó giúp cho các bạn mới vào nghề có thể có thêm ý tưởng và có thể biết thêm một cách làm mới. chúc các bạn xem bài tập thật vui vẻ
1689148695666.png

 
Back
Bên trên