Chia sẻ The Gigantic Bundle - TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN THIẾT KẾ SIÊU PHẨM

CuongVong

Tích cực
Giới Thiệu

Bộ tổng hợp gồm logo kit, logo creator, mockup creator, fonts, textures, watercolor, foils . Và rất dễ tìm kiếm và sử dụng . Hy vong nó sẽ hữu ích cho các bạn

Preview

P2q7DkP.jpg

Pvcojkn.jpg

aeInsFQ.jpg

NYGqCrJ.jpg

cuw6Z7N.jpg

SlYBnRo.jpg

hZQfvQ8.jpg

h3m9VJl.jpg

7a12Ixn.jpg

0ZrMIV9.jpg

O7bUlhb.jpg

wBxVMRU.jpg

4T1cm21.jpg

ROUgiA9.jpg

OLfEE5h.jpg

SPctxwo.jpg

bHHltA5.jpg

v5iXgiH.jpg

VzK7j1u.jpg

1qk4AmK.jpg

sifhdlb.jpg

TJypzB1.jpg

3BfSr6C.jpg

FMZ2DXp.jpg

e7FgyPJ.jpg

Ic72W3B.jpg

uQ8OWk.jpg

0M6RcQ.jpg

kUpvxg.jpg

FRDDRZ.jpg

zVZS5y.jpg

Bl4FXT.jpg

OtdWNx.jpg

7dQiRN.jpg

qUeEqj.jpg

pEdsjT.jpg

5s1YxP.jpg

4O9BKN.jpg

3XNfsp.jpg

L4dZNi.jpg

uE3OnV.jpg

y9jT10.jpg

vQgUH9.jpg

Qx58n5.jpg

m1p9cR.jpg

F1MOkq.jpg

tw1t7Y.jpg

7cCtOv.jpg

yfzaVI.jpg

Q91y3d.jpg

e1cYJy.jpg

8NZCjR.jpg

vOCVCX.jpg

pKdHDL.jpg

qTedfz.jpg

MQYCrx.jpg

KkKLK2.jpg

HIL0Ku.jpg

c81Mfp.jpg

OB5wd4.jpg

RphbRu.jpg

RrTuMo.jpg

mQuQx6.jpg

HbHpYz.jpg

CAtBDI.jpg

Jjux7b.jpg

Ze8yYz.jpg

cBEjix.jpg

AJtL9k.jpg

FMQsCY.jpg

K49N5C.jpg


Đặc Điểm , Chi Tiết :
 • 400 Premade Elegant Logos
 • The Logo Creator (over 830 elements + 100 premade logos)
 • The Handcrafted Logo Creator (120 circles + 32 premade logos)
 • The Mockup Creator (130 items + 20 backgrounds)
 • Hornhill typeface (2 fonts: serif & sans)
 • Violet Night Script Font
 • Zaio (free bonus font)
 • 20 Halftone Textures
 • 10 Crumpled Paper Textures
 • 30 Natural Paper Textures
 • 40 Vector Textures
 • 30 Noise & Grunge Textures
 • 32 Watercolor Textures
 • 30 Natural Gold & Silver Textures
 • 50 Digital Gold & Silver Textures
 • Bonus Files
Download

FSHARE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net
 
Back
Bên trên