tác phẩm của mem mới, mọi người cho ý kiến

tuanvu1983

Newbie
Đây là một số sản phẩm có thể gọi là đầu tay của mình, mong mọi người cho ý kiến

o7OXbZf.jpg

f54t8n6.jpg

a6Vj1SS.jpg

KWWx9jy.jpg

4JoOSUZ.jpg

umyGToO.jpg

wpTKWX2.jpg

03mq5Ue.jpg
 
Đây là những tác phẩm tạo hình shape đơn giản, tuy nhiên bạn cần kết hợp màu sắc theo một bảng màu có kết nối với nhau, ở tác phẩm của bạn, màu sắc có vẻ hơi lòe loẹt và không liên kết với nhau.
 
Back
Bên trên