Share Tổng hợp phần mềm ứng dụng Adobe Portable không cần cài đặt

windssong

Tích cực
Nghĩa là tải về giải nén , tìm file .exe và chạy là có thể sử dụng ngay .
khác nhau cơ bản giữa bản này và bản full setup là không cập nhật được .. bla ..
cá nhân mình thấy bản portable này khá nhẹ, dùng khá ổn định
tHKbseV.jpg


Link Download: Click here
 
Back
Bên trên