Hà Nội [REMOTE JOB ] DRAFTER/DRAFTSMAN

DesignerViet

Tổng hợp tin tuyển dụng
• Chịu trách nhiệm thiết kế và tạo sơ đồ tầng chi tiết bằng cách sử dụng các công cụ vẽ và đo lường dựa trên web do chúng tôi phát triển
• Khả năng đáp ứng thời hạn
 
Back
Bên trên