Share [PSD]Tạo hiệu ứng chữ 3d như các tiêu đề phim ảnh nổi tiếng

longhien

Tích cực
Giới Thiệu

Preview Cinematic 3D Title Text Effects.jpg

Đặc Điểm , Chi Tiết :
 • 8 PSD
 • Background texture được bao gồm
 • Thay thế đối tượng thông minh
 • Siêu dễ dàng để chỉnh sửa văn bản và các yếu tố
 • 2000 × 1500 px
 • 300 DPI
 • Lớp có tổ chức
 • Trợ giúp tập tin với tất cả các hướng dẫn và phông chữ
 • Hoạt động trên văn bản, hình dạng và bất kỳ lớp
 • Hoàn hảo cho phim ảnh, trò chơi, áp phích, vv
 • Dễ dàng thay đổi màu sắc văn bản và các mẫu

Download

FSHARE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net
 
Back
Bên trên