Share Preset màu Matte tông màu buồn dành cho Lightroom

TuanNguyenPT

Photographer
Những Preset này dành cho những ai yêu thích cái nhìn mờ và mờ phổ biến kết hợp với cảnh quan tối và tâm trạng.

➽ Bộ này bao gồm 8 Preset (hai giá trị đặt trước cơ bản với 3 biến thể độ sáng).

NKqpiaD.jpg

GHFWekn.jpg

RrGEUJA.jpg

YWKdpFn.jpg

S7fHCq0.jpg

Vlmk81E.jpg

tstiSYC.jpg

gDmEprI.jpg

iz7AG88.jpg


Tải về:


 
Back
Bên trên