Tutorial [P2] Làm cách nào để lưu Presets trong After Effect

TAH

Founder
Ở bài trước chúng ta đã biết cách tạo một preset ở After effect. (Nếu bạn chưa biết về preset thì nên xem qua bài viết này - Làm thế nào để cài đặt Presets cho After Effects
Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để lưu một preset trong after effect.

Presets
về cơ bản là một danh sách định sẵn các hiệu ứng và khung hình chính có thể nhanh chóng thu hồi và sử dụng lại nhiều lần trong các project tương lai. Không giống như các tập tin project cài đặt trước hình ảnh động có thể được tìm thấy trong trình duyệt hiệu ứng của bạn ở phía bên phải của After Effects
interface.

Bước 1: Tạo Effect

Presets-Step-1.png

Animation presets rất đơn giản để lưu lại. Bạn có thể lưu expressions, shape properties, transformation properties keyframes. Hãy luôn nhớ lưu Animation presets.

Bước 2: Lưu Preset

Presets-Step-2.png

Chọn tất cả các hiệu ứng mà bạn muốn translate ra các animation preset bằng cách giữ phím Shift và chọn các hiệu ứng hay các thuộc tính mà bạn muốn chuyển qua. Hãy nhớ rằng điều này cũng làm cho các shape layers - nhưng nếu bạn quyết định để tạo ra một shape layer preset, bạn sẽ cần phải tạo ra một shape layer khi bạn kéo và thả các hiệu ứng cài sẵn của bạn trong tương lai.

Sau khi lựa chọn, chỉ cần điều hướng đến Animation> Save Animation Preset. Bạn sẽ được nhắc nhở để chọn một nơi để lưu cài đặt cho riêng bạn.
Lưu ý : Bạn phải lưu sẵn trong thư mục cài đặt trước trong khi lưu vào thư mục ứng dụng hiệu ứng của bạn.

Bước 3: Mở lại Preset

Presets-Step-3.png

Trong effects browser chỉ cần nhớ lại vị trí của preset mà bạn đã lưu effects preset. Đối với hầu hết các hiệu ứng, bạn chỉ cần kéo và thả các hiệu ứng vào layer.

 

Đính kèm

  • After-Effects-Default-Cover-Image-1000x576-2.jpg
    After-Effects-Default-Cover-Image-1000x576-2.jpg
    35 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên