Share Mẫu thiết kế hoá đơn khách hàng

DesignerZ

Tích cực
Hoá đơn này sẽ giúp bạn trong kinh doanh tiết kiệm thời gian, sắp xếp dữ liệu sản phẩm và thông tin của khách hàng và dễ dàng tạo hoá đơn bằng cách chèn ID khách hàng và ID mặt hàng. Hóa đơn này xuất hiện trên giấy A4 và Mỹ chuẩn với 5 màu sẵn sàng để sử dụng. Tính năng tự động tính Excel có ở đây. Ngoài ra bạn có thể thay đổi màu sắc để phù hợp với thương hiệu của bạn, nếu bạn muốn. Có một Hóa đơn tốt và sạch sẽ cho công ty của bạn cũng bao gồm ở đây cũng có thể chỉnh sửa và tổ chức tốt.

APm4ji4.jpg


Download

http://www.fshare.vn/file/2LLWHE8NERBZ
 
Back
Bên trên