Chia sẻ Một số Character tham khảo để thiết kế Game, Truyện

Member

Tích cực

abdae728529163.55c4604b1701a.jpg


11b90e28529163.55c4604b1843b.jpg


02bd4e28529163.55c46525dfda4.jpg


288f2028529163.55c460f441532.jpg


2c316228529163.55c46525e0d31.jpg


a5d45828529163.55c46525e1c60.jpg


3a73f028529163.55c46525e2f97.jpg


88c62528529163.55c46525e3ddd.jpg


a0b74628529163.55c4611e1c2e2.jpg
 
  • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên