Lời khuyên để tạo sự cân bằng và tương phản trong thiết kế dành cho Designer

Tạo sự cân bằng và tương phản là hai yếu tố quan trọng trong thiết kế, giúp tạo nên một sản phẩm độc đáo và hấp dẫn. Để giúp các Designer làm việc hiệu quả với hai yếu tố này, dưới đây là một số lời khuyên:


multifaceted-book-cosmic-wonders.jpg

1. Cân bằng:

  • Hãy chú ý đến việc phân bố các yếu tố: Đảm bảo rằng các yếu tố như hình ảnh, văn bản, màu sắc và không gian được phân bố một cách hợp lý trên bề mặt thiết kế. Tránh sự chồng chất, quá tải hoặc thiếu sót trong thiết kế.
  • Sử dụng cân bằng tĩnh và cân bằng động: Cân bằng tĩnh là sự phân bố đồng đều các yếu tố trong một cách cân đối. Cân bằng động là sự tạo ra sự cân đối và sự cảm giác chuyển động bằng cách sử dụng yếu tố chủ đạo kết hợp với yếu tố phụ.
  • Sử dụng lưới thiết kế: Lưới thiết kế là một công cụ hữu ích giúp bạn duy trì cân bằng trong bố cục. Tạo các khung hình và hộp chứa dựa trên lưới thiết kế sẽ giúp bạn định vị và sắp xếp các yếu tố một cách chính xác.
  • Hài hòa màu sắc: Chọn một bảng màu hài hòa và sử dụng màu sắc một cách cân nhắc để đảm bảo sự cân bằng màu sắc trên thiết kế.
2. Tương phản:

happy-new-year-celebration-2024-sparkles-banner.jpg

  • Sử dụng tương phản màu sắc: Đối lập màu sắc giữa các yếu tố trên thiết kế để làm nổi bật các phần tử chính và thu hút sự chú ý. Ví dụ, chọn màu nền và màu chữ tương phản để làm cho văn bản dễ đọc và nổi bật.
  • Tương phản trong kích thước và hình dạng: Sử dụng kích thước và hình dạng khác nhau để tạo ra tương phản trong thiết kế. Sự đối lập về kích thước và hình dạng giữa các yếu tố sẽ giúp tạo nên sự hấp dẫn và sự nổi bật.
  • Sử dụng văn bản và hình ảnh: Khi sử dụng văn bản trên hình ảnh, đảm bảo rằng văn bản dễ đọc và tương phản với hình ảnh nền. Điều này sẽ giúp tăng tính thẩm mỹ và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả.
  • Tương phản không gian trắng: Không gian trắng (hoặc không gian âm) có thể tạo ra tương phản và giúp làm nổi bật các yếu tố chính trong thiết kế. Hãy sử dụng không gian trắng một cách sáng suốt để tạo ra sự cân bằng và tương phản tốt hơn.

abstract-background-with-large-white-fluted-sphere-render-realistic-effect-polymode-style.jpg

Nhớ rằng sự cân bằng và tương phản không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ của sản phẩm thiết kế, mà còn tăng tính hiệu quả trong việc truyền tải thông điệp và thu hút sự chú ý của người dùng. Tùy chỉnh và tăng cường các yếu tố này tùy theo nhu cầu cụ thể của dự án sẽ giúp tạo ra những thiết kế độc đáo và ấn tượng.
 
Back
Bên trên