Lỗi không thấy được khung của Brush trong Photoshop

EmYeuPTS

Newbie
Mình dùng brush để vẽ minh họa tuy nhiên không thấy khung hiện kích thước của Brush, tuy nhiên vẽ thì vẫn nhận, nhờ mọi người cách sửa lỗi.

khung-brush.jpeg
 
Giải pháp
Cách khắc phục vấn đề này nguyên nhân chủ yếu là do bạn bật Caps Lock của bàn phím, cách khắc phục là tắt Caps Lock trên bàn phím.
Cách khắc phục vấn đề này nguyên nhân chủ yếu là do bạn bật Caps Lock của bàn phím, cách khắc phục là tắt Caps Lock trên bàn phím.
 
Giải pháp
Back
Bên trên