Hỏi lỗi gõ dấu, không gõ được tiếng Việt trên phần mềm đồ họa

HieuHocHoi

Newbie
Mình bị lỗi gõ dấu, không gõ được tiếng việt chữ gõ ra không giống nhau hoặc bị lỗi hình vuông khi sử dụng Photoshop, Illustrator. Xin hướng dẫn cách khắc phục.

1685847820300.png
 
Giải pháp
Lỗi này có thể do bạn chưa chuyển bảng mã phù hợp hoặc do font chữ không hỗ trợ tiếng Việt.

Cách giải quyết là bạn có thể chuyển sang bảng mã khác ở các phần mềm gõ tiếng Việt ví dụ như Unikey, bạn chuyển sang Unicode tổ hợp.

Còn đối với vấn đề font chữ không hỗ trợ tiếng Việt, bạn có thể tìm font chữ cùng tên nhưng đã Việt hóa. Nếu font đó chưa có bản Việt hóa, có thể liên hệ cộng đồng hỏi đáp DesignerVN để được trợ giúp.
Lỗi này có thể do bạn chưa chuyển bảng mã phù hợp hoặc do font chữ không hỗ trợ tiếng Việt.

Cách giải quyết là bạn có thể chuyển sang bảng mã khác ở các phần mềm gõ tiếng Việt ví dụ như Unikey, bạn chuyển sang Unicode tổ hợp.

Còn đối với vấn đề font chữ không hỗ trợ tiếng Việt, bạn có thể tìm font chữ cùng tên nhưng đã Việt hóa. Nếu font đó chưa có bản Việt hóa, có thể liên hệ cộng đồng hỏi đáp DesignerVN để được trợ giúp.
 
Giải pháp
Back
Bên trên