Chia sẻ John Silva Smudge Pack 2.0 (Painterly Edition)

longhien

Tích cực
Giới thiệu

Bao gồm đây là hơn 27 brush smudge


DiTqB2.jpg

Đặc điểm , chi tiết :

Mẹo nhanh là làm thế nào để sử dụng nó:
- Đặt sức mạnh công cụ smudge tới 100%
- Ngoài 3 brush đầu, đối với hầu hết các phần còn lại, nếu bạn muốn có một kết cấu tốt đẹp, cố gắng chỉ khai thác nó bảng bút khi sử dụng một brush smudge, các thiết lập ngẫu nhiên sẽ tạo ra một dấu ấn tốt hơn về kết cấu.
- Nó hoạt động tốt nhất trong khu vực tương phản của bức họa .

Download

FSHARE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net

nguồn JohnSilva
 
Back
Bên trên