[Illustrator cơ bản] Bài 28: Cách khóa, nhóm và ẩn đối tượng

Tutorial

Moderator
Khám phá các phương pháp dễ dàng hơn để chọn nội dung trong Adobe Illustrator CC bằng cách sử dụng khóa, nhóm và ẩn nội dung.

Bạn có thể xem thêm các bài học khác tại Seri học Illustrator cơ bản, chúng tôi sẽ luôn cập nhật bài viết mới tại đây.
Những gì bạn đã học: Khóa, nhóm và ẩn để chọn đối tượng dễ dàng hơn


Để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn và chỉnh sửa đối tượng, bạn sẽ khám phá một số tính năng như khóa, nhóm và ẩn các đối tượng khác.

Ẩn đối tượng

 • Để chọn đối tượng khác dễ dàng hơn, bạn có thể ẩn đối tượng đang chọn bằng cách vào Object> Hide> Selection.
 • Bạn cũng có thể ẩn đối tượng đang chọn bằng cách nhấn phím Option + 3 (MacOS) hoặc phím Alt + 3 (Windows).
 • Để hiển thị tất cả các đối tượng ẩn, chọn Object> Show All.
Khóa đối tượng
 • Để khóa đối tượng đang chọn, vào Object> Lock> Selection.
Xem đối tượng ở chế độ Phác thảo
 • Để xem các đối tượng dễ dàng hơn, chọn View > Outline để hiển thị các đối tượng dưới dạng phác thảo.
 • Để phục hồi chọn View > GPU Preview.
Nhóm các đối tượng
 • Để nhóm đối tượng, trước tiên hãy chọn các đối tượng (giữ phím shift trong lúc chọn để chọn nhiều đối tượng cùng lúc) sau đó hãy nhấp Command + G (Mac) hoặc Ctrl + G (Windows).
Chọn đối tượng trong nhóm
 • Nếu bạn cần chọn nội dung trong một nhóm, hãy nhấp đúp vào nhóm bằng công cụ Sellection (V) để vào chế độ Cách ly.
 • Để thoát chế độ Cách ly, bấm phím Escape.
 

Đính kèm

 • tutorial-illustrator-doi-tuong.jpg
  tutorial-illustrator-doi-tuong.jpg
  125.7 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên