Hướng dẫn chuyển ảnh từ ngày thành đêm trong Photoshop

Kỹ thuật dễ dàng và hiệu quả không ngờ này có thể giúp bạn biến ngày thành đêm trong Photoshop. Tuy nhiên, bạn sẽ cần Photoshop 2021 (22.5) và mới hơn.

day-to-night-in-photoshop-before.jpg


Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng Lookup Adjustment Layer để biến ảnh chụp ban ngày thành ban đêm có ánh trăng trong Photoshop.

Tài liệu hướng dẫn
Video:

 
Back
Bên trên