[HELP] Lỗi màu Ai

Mình bị lỗi màu trên Ai, muốn đổ màu thì chỉ ra trắng và đen, chỉnh lại trên ô màu thì đúng là màu mình chọn nhưng vẫn là trắng và đen. Vd:
- Đổ màu đỏ thì thành màu xám đen, nhấn chọn ô màu thì vẫn là màu đỏ, click ok thì lại ra xam đen chứ ko đỏ
- Đổ màu vàng thì lại ra trắng, ktra ô màu vẫn là vàng, click ok thì lại ra trắng
Tất cả các mã màu đều bị quy đổi ra trắng, đen hết.
 
Back
Bên trên