Hỏi về lỗi import template trong CC 2017

kisders

Newbie
Như tít import vô là bị lòe lòe ntn có phải chưa cờ rắc thành công k nhỉ
9BLNNmJ.png
 
Không phải đâu, chắc do card đồ hoạ có vấn đề
 
Back
Bên trên