Video Giới thiệu nhanh về LUTs: Bảng tìm kiếm màu sắc cho Video

Trong bài viết gần nhất của tôi, chúng ta đã học về mô phỏng phim, và tìm hiểu sơ về LUTs, hay bảng tìm kiếm màu sắc. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu kỹ hơn LUTs và cách chúng được sử dụng trong hậu kỳ video.


Khi một LUT được áp dụng lên cảnh video của bạn, nó thay đổi xung quanh thông tin về màu sắc, tương tự như một bảng màu được thiết lập sẵn. Tuy nhiên, LUTs cung cấp màu chuẩn hơn và phổ dụng hơn một bộ preset (bộ thiết lập sẵn), cho phép chúng được nhập vào các chương trình khác nhau, các ứng dụng chỉnh sửa, camera và màn hình hiển thị.

luts-flowers-sm.jpg
Một số trường hợp sử dụng phổ biến của LUTs là cho việc chỉnh màu, khớp các profile camera khác nhau, mô phỏng phim, và đinh phong cách điện ảnh. Điều quan trọng cần lưu ý là khi bạn sử dụng LUTs tuyển chọn màu sắc có tính sáng tạo, chúng nên được sử dụng như là một "điểm khởi đầu", sau đó nó có thể được hoàn thiện để đạt được cái nhìn mà bạn mong muốn.

Các tài nguyên
Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong
 
  • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên