FSElliot cần Việt Hóa nhờ các bác

Hiện nay, do nhu cầu công việc em đang có Font FS Elliot đang cần Việt hóa.
Em tìm mỏi mắt cả mấy ngày nay không thấy có nên nhờ các bác giúp đỡ.
Đây là link của bộ font đó.
Mã:
https://drive.google.com/open?id=1xtoiKuF30V7AWEPDTSnKLqhue1XFXY84
Em cảm ơn các bác và mong nhận được sự giúp đỡ của các bác
 
Back
Bên trên