Đổi áo trắng thành áo màu

Cách đổi áo trắng thành áo màu trong photoshop, Trong photoshop việc đổi áo màu đỏ sang áo màu xanh việc này thật dễ dàng, như để đổi áo trắng thành áo màu thì chúng mình cần làm thêm một thao tác nữa. sao đây là thao một vài thao tác nhỏ cũng rất dễ để bạn tự thực hiện bằng photoshop một cách dễ dàng.
đổi áo trắng.jpg

 
Back
Bên trên