Chọn đối tượng bằng công cụ Selection tool trong Illustrator

Công cụ Selection (phím tắt V) cho phép bạn chọn, di chuyển và thay đổi kích thước một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng.

Selection-hero-2x-2x.jpg.img.jpg


Hướng dẫn nhanh về công cụ:
  1. Nhấp vào công cụ Selection hoặc nhấn phím V.
  2. Bấm vào một đối tượng để chọn nó.
  3. Kéo để di chuyển đối tượng đã chọn đến vị trí ưa thích.
  4. Để thay đổi kích thước của đối tượng, hãy kéo các cạnh khung chọn.
  5. Để chọn nhiều đối tượng, Shift + Bấm vào từng đối tượng một hoặc kéo một vùng lựa chọn xung quanh nhiều đối tượng.
Xem thêm các hướng dẫn Illustrator khác
 
Back
Bên trên