Cách tự động điều chỉnh khớp đối tượng và khung cảnh 3D với hình nền trong Dimension

TAH

Founder
Tự động khớp ánh sáng và phối cảnh của thiết kế 3D của bạn với bất kỳ hình nền nào bằng chức năng Match Image trong Dimension.

Bài viết này năm trong Seri học 3D cơ bản định kỳ tại DesignerVN. Chúng tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.

3d-co-ban-thumb.jpg


Những gì bạn đã học được: Sử dụng Match Image để nhanh chóng kết hợp khung cảnh 3D với hình nền.

Áp dụng Match Image trong bảng Actions
  • Chọn Environment
  • Thêm ảnh vào thuộc tính Background trong Properties
  • Chú ý vào bảng Action, hãy chọn Match Image
  • Bạn có thể tick vào Canvas, Lights và Camera để Dimension tự tính toán kích thước Canvas, Ánh sáng và Góc nhìn Camera
  • Nhấp vào nút OK để áp dụng cài đặt
Điều chỉnh và tinh chỉnh phối cảnh bằng các công cụ Camera
  • Sử dụng công cụ Pan (giữ dấu cách và chuột phải và rê chuột) để điều chỉnh vị trí của đối tượng so với hình nền
  • Sử dụng công cụ Dolly để điều chỉnh kích thước đối tượng của bạn so với hình nền
  • Sử dụng cài đặt Orbit and Field (giữ chuột phải và rê chuột) nếu bạn cần điều chỉnh thêm góc nhìn

Tham khảo: Adobe
 
Back
Bên trên