Chia sẻ Bundle icon thiết kế hiện đại dành cho thương mại

CuongVong

Tích cực
Giới thiệu

Các icon có thể được sử dụng cho các trang web, bố trí, in và trình bày mẫu, infographics, web và các dịch vụ điện thoại di động và các ứng dụng.

XAtjjSC.jpg

6CY2tlZ.jpg

Đặc điểm , chi tiết :
  • 100% Vector
  • 29 mục
  • Các tập tin ZIP Bao gồm: 29 - EPS10, 29 - AI, 29 - PDF, 29 - SVG, 29 - hình ảnh JPG độ phân giải 300dpi, 29 - hình ảnh PNG 300dpi file. Phông chữ được sử dụng: arial.
Các chuyên mục thiết kế của icon : Seo Web Optimization, Business Essential, Business Management, Corporate Development, Modern Business, Banking and Finance, Market and Economics, Project Management, Startup and Development, Web Development, Shopping and Retail, Video Game Elements, Business Elements, Cloud Technology, Network Technology, Knowledge, Education, Travel Vacation, Tourism and Travel, Printing and Modeling, Business Thinking, Electronic Devices, Web Design, Ecology, Power Industry, Human Feature, Mind Process, Sign and Symbol, Advertisign and Media, Global Business.

Download

FSHARE

GOOGLE

PASS : www.designervn.net

hoặc designervn.net
 
Back
Bên trên