Share Bộ tổng hợp Mockup Poster khung tranh nghệ thuật

SơnĐòng

Tích cực
Tất cả các lớp chính được chuyển đổi thành các đối tượng thông minh nhấp đúp vào lớp được chọn trong cửa sổ mở ra, thay đổi hình ảnh lưu lại thành hình ảnh ban đầu.

Ảnh Demo:

0iRjeqo.jpg

YpTdPsc.jpg

XWbKBWh.jpg

ESdmZik.jpg

kws1sf2.jpg

hYP0vTJ.jpg


Tải về:

 
  • Like
Reactions: TAH
Back
Bên trên