Chia sẻ Bộ tổng hợp một số tài nguyên Premade dành cho Photographer

longhien

Tích cực
  • 3 thiết kế PSD (chỉ các tệp kỹ thuật số)
  • Hoàn toàn tùy biến
  • Hướng dẫn bao gồm
  • Tương thích với Photoshop CS hoặc sau đó & Photoshop Elements
  • Phông chữ tiêu chuẩn (hoặc miễn phí)
  • Được thiết kế để sử dụng với Lab của Miller (www.millerslab.com)
  • Bao gồm với mua hàng:

Thiết kế nhãn vòng 3 "x 3"

OUfKgWX.jpg

Z9ZK5y1.jpg

iSpVzpp.jpg

3xWtkxk.jpg

0guK4k0.jpg

Tải về:


 
Back
Bên trên