Share Bộ tổng hợp font đẹp mắt để làm Typography trị giá 450$

DesignerVN

Tích cực
Gói này chứa 32 phông chữ và 92 mẫu logo premade đi kèm rất đẹp mắt và giá trị.

MK4fhfj.jpg

0Zz3PR5.jpg

fvFdsBh.jpg

8xLNBwi.jpg

VDkDrEL.jpg

TWSlOSK.jpg

HsUdcEU.jpg

b3WHayj.jpg

ViDxRvY.jpg

nrYngMl.jpg

9vB6JCS.jpg

V2eMiCY.jpg

P2HJhNi.jpg

UKc9TeE.jpg

3kpIy38.jpg

VUExWyC.jpg

PSIpwY9.jpg


FONTS:

Link Download:

 
Back
Bên trên