Bộ sưu tập 36 Text Effect miễn phí rất đẹp dành cho Photoshop

Freebies

Moderator
Đây là một bộ sưu tập Text Effect từ dự án 36 Days of Type của nhà thiết kế Dwayne Milford. Các tệp hiệu ứng từ kiểu chữ từ A-Z, bạn có thể tải về và sử dụng nó. Trong bộ sưu tập có rất nhiều hiệu ứng đẹp mắt.

File Type: PSD


A

[ptcb]
86363267721483.5b4420c45f4cb.jpg
48e5b167721483.5b4420c45eddc.jpg
42f5ae67721483.5b44ce50dfd03.jpg
[/ptcb]B
[ptcb]
3da82067721483.5b44d7bd31b03.jpg
3cfbdd67721483.5b44d7bd31452.jpg
e1f14167721483.5b44d7bd30f7f.jpg
[/ptcb]C
[ptcb]
c2c7ca67721483.5b4634eb50fa2.jpg
daf21467721483.5b4634eb51678.jpg
335c8667721483.5b4634eb50a99.jpg
[/ptcb]D
[ptcb]
352a2067721483.5b47731273b24.jpg
3cc75667721483.5b477312734aa.jpg
1f19ad67721483.5b47731273f0e.jpg
[/ptcb]E
[ptcb]
62a9ba67721483.5b48d51c96fd7.jpg
677b3b67721483.5b48d51c974b5.jpg
34aea367721483.5b48d51c96b6c.jpg
[/ptcb]F
[ptcb]
9a7ecc67721483.5b4cd6b73b7cb.jpg
8f302967721483.5b4cd6b73b113.jpg
64559c67721483.5b4cd6b73bd24.jpg
[/ptcb]G
[ptcb]
0bed2a67721483.5b4cd6b7e002d.jpg
54c51067721483.5b4cd6b7e0eb6.jpg
6d198567721483.5b4cd6b7e084e.jpg
[/ptcb]H
[ptcb]
7a58b367721483.5b4ceaa15139a.jpg
ea2af867721483.5b4ceaa1517ef.jpg
ed6b2467721483.5b4ceaa150c67.jpg
[/ptcb]I
[ptcb]
fdc6be67721483.5b4e07a099ef2.jpg
d1a06967721483.5b4e07a099b39.jpg
858ec567721483.5b4e07a099716.jpg
[/ptcb]J
[ptcb]
e295af67721483.5b514ff3c50c8.jpg
335e4267721483.5b514ff3c4b83.jpg
e010fe67721483.5b514ff3c43f4.jpg
[/ptcb]K
[ptcb]
f6b24367721483.5b53615ab1b0a.jpg
69d34767721483.5b53615ab1fb2.jpg
7924a467721483.5b53615ab250b.jpg
[/ptcb]L
[ptcb]
4b212667721483.5b5369bd2e9b5.jpg
01269067721483.5b5369bd2e4c1.jpg
406c9167721483.5b5369bd2f247.jpg
[/ptcb]M
[ptcb]
d0ebe567721483.5b57d5d2b9ad4.jpg
305aa367721483.5b57d5d2ba0c4.jpg
f869ea67721483.5b57d5d2ba4c5.jpg
[/ptcb]N
[ptcb]
41801267721483.5b57d5d395892.jpg
e9859367721483.5b57d5d394ffe.jpg
778db167721483.5b57d5d396146.jpg
[/ptcb]O
[ptcb]
16a0e167721483.5b57d64adc072.jpg
a1b1b467721483.5b57d64adb742.jpg
419dc667721483.5b57d64adc85c.jpg
[/ptcb]P
[ptcb]
c3153767721483.5b5b8079e80c8.jpg
7f83e167721483.5b5b8079e770b.jpg
253e5b67721483.5b5b8079e7b74.jpg
[/ptcb]Q
[ptcb]
59eca667721483.5b745a699055f.jpg
dc75d967721483.5b745a6990b75.jpg
0e1dce67721483.5b745a69900cc.jpg
[/ptcb]R
[ptcb]
6ea87c67721483.5b5b80db54259.jpg
2a9c6767721483.5b5b80db53c76.jpg
22dcd167721483.5b5b80db54a20.jpg
[/ptcb]S
[ptcb]
4e2ae567721483.5b5dccad47290.jpg
55643867721483.5b5dccad46bc2.jpg
46209167721483.5b5dccad463eb.jpg
[/ptcb]T
[ptcb]
b475a167721483.5b5dccada4944.jpg
8b976567721483.5b5dccada4438.jpg
a9f4af67721483.5b5dccada3d64.jpg
[/ptcb]U
[ptcb]
b1f55c67721483.5b5e3fe6cf294.jpg
e684ff67721483.5b5e3fe6ce905.jpg
e55b6667721483.5b5e3fe6cede4.jpg
[/ptcb]V
[ptc2]
bbad0f67721483.5b65ef801cee4.jpg
d9404367721483.5b65ef801d4e7.jpg
[/ptc2]
W
[ptcb]
97676767721483.5b65ef8069c0c.jpg
8e0ee067721483.5b65ef8069235.jpg
65a97467721483.5b65ef80696ff.jpg
[/ptcb]X
[ptcb]
ad2dd867721483.5b65ef80c0b4a.jpg
20737467721483.5b65ef80bfeea.jpg
fd4d1c67721483.5b65ef80c03f0.jpg
[/ptcb]Y
[ptcb]
5ce2a767721483.5b65ef811e1eb.jpg
b879c767721483.5b65ef811e5e5.jpg
25040867721483.5b65ef811dda5.jpg
[/ptcb]Z
[ptcb]
196c7e67721483.5b65ef8178a76.jpg
f17d8567721483.5b65ef8178479.jpg
9fbe0e67721483.5b65ef81791f5.jpg
[/ptcb]0
[ptcb]
27b0ef67721483.5b688ed301edc.jpg
51991d67721483.5b688ed3016b0.jpg
c4fc7567721483.5b688ed302414.jpg

[/ptcb]1
[ptc2]
bbc6d467721483.5b688ed40d1b5.jpg
0ca4a367721483.5b688ed40d6b0.jpg
[/ptc2]2
[ptc2]
a595c167721483.5b6cc98c1b938.jpg
d0f41267721483.5b6cc98c1b3cf.jpg


[/ptc2]3
[ptcb]
071bc667721483.5b6cc98c7ff04.jpg
00296c67721483.5b6cc98c7f2ab.jpg
18790f67721483.5b6cc98c7f95f.jpg
[/ptcb]4
[ptcb]
be16d567721483.5b6cc98d2c1cf.jpg
01229f67721483.5b6cc98d2c7f8.jpg
cd767067721483.5b6cc98d2b986.jpg
[/ptcb]5
[ptcb]
30968e67721483.5b7444a1d9086.jpg
2f864067721483.5b7444a1d9886.jpg
1c7dca67721483.5b7444a1d9d26.jpg
[/ptcb]6
[ptcb]
c900eb67721483.5b7444a251584.jpg
0e7b6167721483.5b7444a251fb9.jpg
4bd57167721483.5b7444a251ae4.jpg
[/ptcb]7
[ptcb]
d15b0d67721483.5b7444a2c35b5.jpg
cc4b0967721483.5b7444a2c2f15.jpg
77bea167721483.5b7444a2c2898.jpg
[/ptcb]8
[ptcb]
7ca58667721483.5b7444a32e414.jpg
f319d567721483.5b7444a32eb00.jpg
dac17167721483.5b7444a32ef91.jpg
[/ptcb]9

86a47467721483.5b7450a6e3341.gif

[ptcb]
35d52167721483.5b7444a3abe23.jpg
4d765467721483.5b7444a3ab953.jpg
2c123767721483.5b7444a3ac5d6.jpg

6628b267721483.5b7450a5ebed2.gif
d66ac267721483.5b7450a5ec58b.gif
40a47c67721483.5b7450a5ec9c1.gif
[/ptcb]Bonus:

Text Effect ảnh Thumbnail


text-effect.jpg
Nguồn: Dwayne Milford
 
Back
Bên trên