Bộ preset màu phim Kodak Portra dành cho Lightroom

TuanNguyenPT

Photographer
Bộ preset mô phỏng màu phim cân bằng ánh sáng ban ngày được giới thiệu vào năm 1998, chủ yếu dành cho các buổi chụp ảnh chân dung và đám cưới.

Oi9MgTZ.jpg

RlwkYoH.jpg

KZPIzMD.jpg

5iYjQt6.jpgIncluded in your Kodak Portra Kit

•Portra 160
•Portra 160 VC (Vidid Color)
•Portra 160 NC (Natural Color)
•Portra 400
•Portra 400 VC (Vivid Color)
•Portra 400 UC (Ultra Color)
•Portra 400 NC (Natural Color)
•Portra 800
•Portra 800 HC (High Contrast)
•8 +/- Filters to help you customize each Filter
•12 Tool Presets for Grain, Fade, Contrast, White Balance, & Reseting
•Instructions & Usage Included
•24 hour support and customer care

Tải về:

 
Back
Bên trên