Share Bộ Preset màu nhẹ và trong dành cho Lightroom

TuanNguyenPT

Photographer
Gói này bao gồm hơn 50 cài đặt sẵn tuyệt vời cho ảnh phong cảnh mùa xuân tương thích với Lightroom 5.

Screen Shot 2017-08-14 at 11.08.34.png


[bimg]2343|2344[/bimg]
[bimg]2345|2346[/bimg]
[bimg]2347|2348[/bimg]
[bimg]2349|2350[/bimg]
[bimg]2351|2352[/bimg]

Tải về:

 

Đính kèm

 • 1040-B_and_W_Painting_01.jpg
  1040-B_and_W_Painting_01.jpg
  64.9 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-B_and_W_Painting_02.jpg
  1040-B_and_W_Painting_02.jpg
  63.6 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-Colors_Blue_Deep_01.jpg
  1040-Colors_Blue_Deep_01.jpg
  43.9 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-Colors_Blue_Deep_02.jpg
  1040-Colors_Blue_Deep_02.jpg
  86.9 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-Colors_Green_and_Blue_01.jpg
  1040-Colors_Green_and_Blue_01.jpg
  102.5 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-Colors_Green_and_Blue_02.jpg
  1040-Colors_Green_and_Blue_02.jpg
  176.5 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-Tone_Fall_in_Spring_01.jpg
  1040-Tone_Fall_in_Spring_01.jpg
  121.9 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-Tone_Fall_in_Spring_02.jpg
  1040-Tone_Fall_in_Spring_02.jpg
  154.4 KB · Lượt xem: 12
 • 1040-Tone_Warm_Color_Mix_01.jpg
  1040-Tone_Warm_Color_Mix_01.jpg
  60 KB · Lượt xem: 9
 • 1040-Tone_Warm_Color_Mix_02.jpg
  1040-Tone_Warm_Color_Mix_02.jpg
  97.2 KB · Lượt xem: 12
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên