8 Bảng màu xanh tím phù hợp với dự án công nghệ, tương lai

Các bảng màu sau sẽ phù hợp với các dự án công nghệ.

Palette-3.jpg

Palette-4.jpg

Palette-5.jpg

Hình ảnh: ZeBang

Palette-6.jpg

Palette-7.jpg

Palette.jpg

Palette-1.jpg

Hình ảnh: uixNinja

Palette-2.jpg

Hình ảnh: Tribhuvan Suthar
 

Đính kèm

  • tech.png
    tech.png
    137 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên