Creative 41 ý tưởng thiết kế Logo tối giản mà bạn nên tham khảo

KhanhThi

CTV nữ
Khi nói đến thiết kế logo, tối giản là điều đầu tiên bạn nên nghĩ đến. Nếu thực hiện không đúng cách, logo có thể được xem là quá đơn điệu hoặc nhàm chán. Trong quá trình loại bỏ các yếu tố không cần thiết, bạn phải đảm bảo rằng logo của bạn vẫn còn đáng nhớ và đặc biệt.

Việc sử dụng đúng màu sắc, cách viết và khoảng trắng (khoảng cách âm không gian) có thể giúp bạn đạt được thiết kế dự định. IBrandStudio đã biên soạn một danh sách các biểu tượng tối giản thông minh của các nhà thiết kế tài năng dường như đã có nó đúng. Kiểm tra một số mục ưa thích bên dưới.

Airplane
creative-minimal-logo-design-inspiration-airplane.jpg

By Andrey Karpov


Anti
creative-minimal-logo-design-inspiration-anti.jpg

Source: iBrandStudio


Athletic Yard
creative-minimal-logo-design-inspiration-athletic-yard.jpg

By Avdiz


Bear
creative-minimal-logo-design-inspiration-bear.jpg

By Second Eight


Bridge LLC
creative-minimal-logo-design-inspiration-bridge.jpg

By Martyr


Burj Khalifa
creative-minimal-logo-design-inspiration-burj-khalifa.jpg

By Marcin Usarek


CargoGet
creative-minimal-logo-design-inspiration-cargoget.jpg

By Creat


Cloud Bed
creative-minimal-logo-design-inspiration-cloudbed.jpg

By Michael Spitz


Digital Natives
creative-minimal-logo-design-inspiration-digital-natives.jpg

By Monika Traikov


Doks
creative-minimal-logo-design-inspiration-doks.jpg

By Jan Meeus


Eighty-Eight Hotel
creative-minimal-logo-design-inspiration-easy-eight-hotel.jpg

By Koy Carraway


Erase
creative-minimal-logo-design-inspiration-erase.jpg

Source: iBrandStudio


Fish
creative-minimal-logo-design-inspiration-fish.jpg

By Andreapinter


Fisheye Media
creative-minimal-logo-design-inspiration-fisheye-media.jpg

By Jeroen van Eerden


Fore Design
creative-minimal-logo-design-inspiration-fore-design.jpg

By Dan Perrera


Getfit Gym
creative-minimal-logo-design-inspiration-getfit-gym.jpg

By Ocean1605


Great Launch
creative-minimal-logo-design-inspiration-great-launch.jpg

By Smolkin


Halstein
creative-minimal-logo-design-inspiration-halstein.jpg

By TIE A TIE


HandyForm
creative-minimal-logo-design-inspiration-handyform.jpg

By Ocularink


Honey
creative-minimal-logo-design-inspiration-honey.jpg

By Srinivasan Rajan


Investigation Discovery
creative-minimal-logo-design-inspiration-id-investigation-discovery.jpg

By Marcin Usarek


Kin
creative-minimal-logo-design-inspiration-kin.jpg

Source: iBrandStudio


King Elephant
creative-minimal-logo-design-inspiration-king-elephant.jpg

By Paul Saksin


Lionlink
creative-minimal-logo-design-inspiration-lionlink.jpg

By Tanami


Little Black Book
creative-minimal-logo-design-inspiration-little-black-book.jpg

By Freytag Anderson


Little Clock Shop
creative-minimal-logo-design-inspiration-little-clock-shop.jpg

By Kyle Poff


Mail King
creative-minimal-logo-design-inspiration-mailking.jpg

By Slavisa Dujkovic


Meteor
creative-minimal-logo-design-inspiration-meteor.jpg

By Second Eight


Mind Frame Cinema
creative-minimal-logo-design-inspiration-mind-frame-cinema.jpg

By Hannah Purmort


MM Interiors
creative-minimal-logo-design-inspiration-mm-interiors.jpg

By Dimiter Petrov


Moon
creative-minimal-logo-design-inspiration-moon.jpg

By Rasam


Moshitaka
creative-minimal-logo-design-inspiration-moshitaka.jpg

Source: iBrandStudio


Otto Coffee
creative-minimal-logo-design-inspiration-otto-coffee.jpg

By Canhur


P Whistle
creative-minimal-logo-design-inspiration-p-whistle.jpg

By Jeroen van Eerden


Paint
creative-minimal-logo-design-inspiration-paint.jpg

By Paulius Kairevicius


QualityClick
creative-minimal-logo-design-inspiration-qualityclick.jpg

By Jeroen van Eerden


Royal Estate
creative-minimal-logo-design-inspiration-royal-estate.jpg

By Domibit


Surf Club Orlando
creative-minimal-logo-design-inspiration-surf-club-orlando.jpg

By FreelanceLogoDesign


Urgent
creative-minimal-logo-design-inspiration-urgent.jpg

By Vaneltia


Vincent Tantardini
creative-minimal-logo-design-inspiration-v-mark.jpg

By Vincent Tantardini


VAVA
creative-minimal-logo-design-inspiration-vava.jpg

By Liu Tianyang
 

Tin tuyển dụng

Back
Bên trên