Creative 25 ý tưởng thiết kế logo đầy sáng tạo trong năm 2017

TAH

Founder
Đây là bộ sưu tập thiết kế logo đầy sáng tạo sẽ giúp bạn tìm được cảm hứng thiết kế logo sáng tạo năm 2017.

Trong thiết kế điều quan trọng nhất là bạn phải có nguồn cảm hứng và phải bắt kịp xu hướng, dưới đây là 25 mẫu Logo giúp bạn có thể tìm thấy được một số ý tưởng cho các dự án thiết kế tiếp theo của bạn.

The Kugel Factory

xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-001-1.jpg.pagespeed.ic.qF-Jyhxu7v.webp


Group FitnessxGroup-Fitness.jpg.pagespeed.ic.gXyVRO76Lm.webp


Hair Dryer Logo DesignxHair-Dryer-Logo-Design.jpg.pagespeed.ic.JRS9teRtXR.webp


Fox


xfox.jpg.pagespeed.ic._o2nIyrqU7.webp


J-BirdxJ-Bird.jpg.pagespeed.ic.pxF9mOzud_.webp


MX logo
Sed Z Music Logo Design


Mic


xMic.jpg.pagespeed.ic.7337mVamsC.webp


FenyFenam LogoxFenyFenam-Logo.jpg.pagespeed.ic.K3Anki-uxf.webp


Egghead logo design

Bunny Logo
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-011.jpg.pagespeed.ic.OsVkuLIRU5.webp


Drop Logo Design
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-012.jpg.pagespeed.ic.28ZtLzzJLm.webp


Big Hit Cards Logo Design
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-013.png.pagespeed.ic.LY_YfNIgaL.webp
7K

K Play Logo
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-015.jpg.pagespeed.ic.j0OddLXiac.webp


Living in a Fishbowl
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-016.jpg.pagespeed.ic.x6ak-si5aU.webp


Engineering
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-017.jpg.pagespeed.ic.fVaM9VxzuN.webp


Camera Security Mark

LA Logo

UK
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-020.png.pagespeed.ic.IqY_qrdUud.webp


HK Key Monogram

xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-021.jpg.pagespeed.ic.OCs-ZGBIwl.webp


Kornhaas Logo “K” Mark
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-022.jpg.pagespeed.ic.6gym6ioxy2.webp


Deer Logo Design
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-023.jpg.pagespeed.ic.4uF19h6CZs.webp
DeerVista
xCreative-Logo-Design-Inspiration-2017-024.jpg.pagespeed.ic.VHWl3-zozT.webp


S logomark

 
Back
Bên trên