Creative 15 bảng màu tươi sáng cho thiết kế sáng tạo

AnSakura

CTV nữ
Một số gợi ý bảng màu tươi xanh tràn đầy sức sống cho những thiết kế sáng tạo. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho công việc thiết kế của bạn.

springcolors_1.jpg
springcolors_2.jpg
springcolors_3.jpg
springcolors_4.jpg
springcolors_5.jpg
springcolors_6.jpg
springcolors_7.jpg
springcolors_8.jpg
springcolors_9.jpg
springcolors_10.jpg
springcolors_11.jpg
springcolors_12.jpg
springcolors_13.jpg
springcolors_14.jpg
springcolors_15.jpg

Nguồn: CreativeMarket​
 

Đính kèm

  • spring-color-pallets-pinterest.jpg
    spring-color-pallets-pinterest.jpg
    947.4 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên