7 Bảng màu tươi sáng cho thiết kế sáng tạo

Một số gợi ý bảng màu Pastel tuyệt vời này sẽ làm cho thiết kế của bạn trở nên tươi sáng và sáng tạo hơn.

color-blue.jpg

palette-mau-pastel.jpg
palette-mau-pastel-1.jpg
palette-mau-pastel-2.jpg
palette-mau-pastel-3.jpg
palette-mau-pastel-4.jpg
palette-mau-pastel-5.jpg
palette-mau-pastel-6.jpg
 
Back
Bên trên