Thiết kế ngoại thất- Hà Nội Paragon

tranhuy

Newbie
Một ý tưởng cảnh quan lấy cảm hứng từ kết cấu của viên kim cương đã được thiết kế tại dự án bất động sản tại Hà Nội.
Đặc trưng đó không chỉ đến từ hình dáng của 1 palivion cạnh lối đi, mà còn đến từ màu sắc tổng thể của các tòa nhà, kiểu thiết kế các tiện ích của dự án như chậu cây, bể bơi... các mặt nát bằng gốm.

Ý tưởng thiết kế này mang lại không gian 3 chiều mở đem lại sự thân thiện của cuộc sống con người với môi trường cảnh quan...

Các ảnh phối cảnh của dự án này:

MasENZVD_ZUzGkMOFsRJFuEc7HM131P4SafOEARoV5E5JrpQwpJ_kLhrrFKy67H1FkCBre3UH4kQ6GmkRKDj_9LLZnK-gwBTIa2_1h1J_DPoBzDwYLgU4eTgRwWd2Q0ti3N4xM0Cz-wRAfbL-795eF9VvT2PUdrZ2GvQPy5o1bHvReIXssUOecvOUflU1nnS7vFnpp8ojSs17cP9GaHAfKzQgpsMRl4Rpb-ZtkVm9TWZQG_CDv_RxbiQyBliB5Gt0Zx_UT73ZvV-6gNDPl4vHo9Q3p0KpJ61aRU5UtECIcvpE3vJsgnUC30zZT5y21RB6TnnAESXSd7XKn3Yvfqy0xSLcHVepsNZ2IU_Z2JH9IqaRSd7r7wJgTbd_uGtnwDm6qsGu403uL-3-wtz42fRYYs_kdf96uWoglz3wQMy3G4xtYAirMd7Axs8qR-hhvBi8FN9y4KIRE8WCTlanYjjw0JsyTVjZ2sdEEOrrWQ0t07BByH3DfMyuLMNhGGLkQwrIDO78LkXJ8HumVTH5rchU96K0NQzlX9fvFBwYQNY_I87AIV4wkc_54bh9xZEVaUHr8_5NCo-K2fdU8o5LOISl5toSCM-nNOexdd_CzY=w800-h450-no

B-8V6CYQNj0WSmuEDAZz-7Wahux8d7qk8ruVZB-m_RFkdyUBxKuB4Itu_Sb8fv2TpBz2OcaKIfRdSezM1ep9UbsfIVyXejy0HqE4umYI1i96jE5du6ahBQvxHx48FBR1rUh9Lq1rsHrOXQgK6OwclTEIrYOeBOT9P7BfwTqOZx0oa-Bi3L_rsAOtoUZ_f5S_M-QG6tCT_R7TUvznafQQfBuA_JnUCe2Zo_YDLNMRNb2ygHmHWJbligTb6M8WkhW2aT_I1GjDoM51a8brsW_sBIHJ0KjDaHBFIDvGN8FDe8HDXGg4kyn0OLXMPcwYVygLj-aYa__fSPgOBxxsQlSfU8sTOx9QN2HpAL5MxfxAS_xFTYS-UErFgOVGkHGEJA4qewi_ft4mQqfz0_i86zkbMUc1z-r-Q0-0cR4HyJL-uRcOzQF4UpySPf0eHb-KGRrZsaup9kv5wckYF4irKfYCWJetx3p_rwgUZX_2AFDqFAMLUhQHrC3rJrbjnQBrMatP1PGNb44TXDXmX72Srk8NjRnR_Rj4m3Q9P8ac1Hhx--xlvq5AJsPEOsm9M9PAh9F2MACz-XS-5_quKgraGE54bYgg83_hr-36T16cBtA=w800-h450-no

iv2owGZiJx-c19afmdKydrJYen0xEAbc12QjNdnrVhIbxmklg9jB_kxwLeLnJd0XqFA1HK-N4bbOWdeHdD8vBU6Nr93Kr_iX25lLidhSNZjV-pcZVGbyS_xBFR4WjnKCOSHRBqRY5aK_RSXfIKuLfAvccVSDI_nj39WVzWSHmAuLYiHjI4qS3GEvzC0f5dlvKIeaH63pi16Nnp_0OyFK04Hzth58yL1tnPtCXWf9ntN1edUjmctnYg0dmG0DdsoKKQgxyFy5jgGngKEavdn92ZiiVTYVhmZexjUmXWqezJZJWAmJtciDt4nho2G39NKfMSh3dSlCA-pa4_QTuEZ2OgmE8V3HgclciRiTJoRJ_M7ePGB3bcXZm69rW7cPtFV_BGqB-ietoh9OyordrTWa4VzglkEqr0E86Iv6idIC8Z80RqY1_iyjkuFRat6bT8xxtdgHPp8cKMbALHSuDZYSvUGHqr78xVsqUGfgDKETUVVD-DKMNQPwqD2B6hKywbAqIuKe-u2AtUhKQ-0BqanF554GcLQ13QWJGyJmx3GfC3dInd-HUByi4YjYPGac1fWaTBlASa_49RmQqARsc1hGVxCAZhgQLjjm-EfOWm4=w800-h450-no

Hình ảnh sưu tầm edenlandscape.vn​
 
Back
Bên trên