Share Tặng bạn: Bộ 1850 Action xử lý và tạo hiệu ứng ảnh chuyên nghiệp

Freebies

Moderator
Bộ 1850 Action này được thiết kế bởi các nhà nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế chuyên nghiệp. Những Action này được sản xuất trong quá trình họ làm việc với dự án của mình.

Nếu bạn muốn giảm bớt thời gian dành cho việc xử lý và nhận được kết quả tuyệt vời với ảnh của bạn, bộ Action Photoshop này có thể là câu trả lời. Bộ sưu tập này sẽ cho phép bạn tạo ra một loạt các hiệu ứng rất dễ dàng.

Gói này bao gồm 29 bộ Action photoshop khác nhau và tổng cộng 1850 action sẽ làm thay đổi hoàn toàn tác phẩm của bạn trong Photoshop.

ASwqTQ.jpg

WITMle.jpg

avvtpr.jpg

oLK46A.jpg

cGtVoi.jpg

3b9eKV.jpg

9njmNF.jpg

fwqbZl.jpg

Ax8CoN.jpg

csCOb7.jpg

YWP3iL.jpg

5IEh2m.jpg

m4cTPc.jpg

9uJQ95.jpg

g3yriU.jpg

t6f9ue.jpg

UHLano.jpg

AaaoyZ.jpg

fyVt5Z.jpg

aDAErd.jpg

LTvRGO.jpg

jUD9hW.jpg

xFluPM.jpg

Dưới đây là danh sách 29 bộ Action:
 • 6 Old Photo Photoshop Action
 • 7 Vignette Photoshop Actions
 • 10 Sepia Tone Photoshop Actions
 • 11 Polaroid Photoshop Actions
 • 12 Lomo Photoshop Actions
 • 21 Soft photoshop Actions
 • 26 Landscape Photoshop Actions
 • 30 Color Film Effect Photoshop Actions
 • 30 Summer Photoshop Actions
 • 32 Painting Photoshop Actions
 • 33 Faded Photoshop Actions
 • 40 Hipster Photoshop Actions
 • 40 Potrait Photoshop Actions
 • 42 Autumn Photoshop Actions
 • 44 Sketch Photoshop Actions
 • 47 Spring Photoshop Actions
 • 52 Matte Photoshop Actions
 • 57 Pastel Photoshop Actions
 • 58 Pro Contrast Photoshop Actions
 • 73 Creative Photoshop Actions
 • 75 HDR Photoshop Actions
 • 85 Cinematic Photoshop Actions
 • 88 Instagram Photoshop Actions
 • 109 Black And White Photoshoop Actions
 • 122 Light Leaks Photoshop Actions
 • 143 Wedding Photoshop Actions
 • 158 Retro Vintage Photoshop Actions
 • 174 Fashion Model Photoshop Actions
 • 225 Duotone Photoshop Actions

Tải về: 
Back
Bên trên