SVN Sunflower - Font chữ Việt hóa phong cách cổ điển

MADE Sunflower là một kiểu chữ serif hiện đại với các yếu tố kiểu cũ. MADE Sunflower sẽ hoàn hảo cho nhiều dự án: thời trang, tạp chí, logo, thương hiệu, nhiếp ảnh, thiếp mời, trích dẫn, tiêu đề blog, áp phích, quảng cáo, bưu thiếp, v.v.

sun.jpg


Nhà thiết kế: Siwox Studios
Nhà phát hành: Siwox Studios
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Thư viện: Dafont
Sử dụng thương mại tham khảo tại: Creative MarketTải về:


 

Tin tuyển dụng

Back
Bên trên