SVN Gratelos Display Việt hoá - Font chữ có nét chữ ngang hàng

Gratelos là một phông chữ hiển thị sans serif hiện đại. Với nét đậm cô đọng, nhân vật vui nhộn với một số chữ ghép. Để cung cấp cho bạn một tác phẩm sáng tạo hơn. Phông chữ Gratelos hỗ trợ đa ngôn ngữ hơn 100+ ngôn ngữ. Phông chữ này phù hợp với thiết kế logo, Social Media, Tiêu đề phim, Tiêu đề sách, một văn bản ngắn thậm chí là một chữ cái văn bản dài và tốt cho phông chữ văn bản phụ của bạn với kiểu chữ ký hoặc kịch bản. Tạo một tác phẩm tuyệt đẹp với phông chữ Gratelos.

Nhà thiết kế: Maulana Creative
Nhà phát hành: Maulana Creative
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

gratelos01 (1).jpg


gratelos04.png


gratelos06.png


Tải về:

TẠI ĐÂY
 
Back
Bên trên