SVN Cheeseburga - Font chữ phong cách hoạt hình dễ thương

Phông chữ viết hoa hoàn toàn với tùy chọn đa ngôn ngữ, hoàn toàn phù hợp với các dự án trẻ em như: Trò chơi, áp phích, tiêu đề, thực đơn thức ăn nhanh, tạp chí, v.v.

Nhà thiết kế: Sahirul Iman
Nhà phát hành: Alexatype
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Thư viện cung cấp: Dafont
Sử dụng cho: Cá nhân, phi thương mạiTải về

 

Đính kèm

  • cheteah.jpg
    cheteah.jpg
    152.9 KB · Lượt xem: 0
Back
Bên trên