SVN Break Brush - Font chữ Brush Việt hóa cực chất

Break Brush a Wild Brush Font, Lấy cảm hứng từ kiểu chữ kiểu cọ. Phông chữ này hoàn hảo cho một thiết kế khiến nó trở nên hấp dẫn và vui tươi hơn. được thiết kế với mức độ thẩm mỹ rất cao khiến phông chữ này phù hợp cho bìa sách, áp phích, bao bì, hàng hóa, biểu tượng và nhiều hơn nữa.

Nhà thiết kế: Bangkit Tri Setiadi
Nhà phát hành: Blankids
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

breakbrush01.jpg
 
Back
Bên trên