SVN-Braga - Phông chữ Script Việt hóa phong cách thư pháp

Braga là một phông chữ script với phong cách thư pháp với đường nét mạnh mẽ, phông chữ này rất phù hợp cho logo, phần tiêu đề, thiết kế áp phích,... Braga đi kèm với chữ hoa, chữ thường, chữ số, dấu chấm câu và chữ ghép thông thường để bạn tùy chỉnh thiết kế của mình.

Nhà thiết kế: Topan Sofyan
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Thư viện cung cấp: Dafont
Mục đích sử dụng: Cá nhân

braga.jpg


 
Back
Bên trên