Share Slideshow thuyết trình PowerPoint đơn giản

BinO

Tích cực
SOCA Powerpoint là mẫu trình chiếu đơn giản cho công ty hoặc trình bày sử dụng cá nhân. Giúp bạn trình bày tác phẩm của mình với các trang trình bày độc đáo, bao gồm bố cục hình ảnh quảng cáo sáng tạo, đoạn, biểu đồ, đồ thị, dòng thời gian và nhiều hơn nữa.

ĐẶC TÍNH
  • 65 trang thuyết trình độc đáo
  • Tùy chỉnh đầy đủ
  • Tỷ lệ aspec 16: 9
  • Nội dung dễ chỉnh sửa
  • Phong cách đơn giản và thoáng
  • Hình ảnh và hình ảnh động bao gồm
  • Phông chữ miễn phí
Cách sử dụng:
  • Xem file How to tại tệp tải về.
Sajcprq.jpg

k9XQIx7.jpg

fYjDPd5.jpg

OpKtvGZ.jpgTải về:


 
Back
Bên trên